Gode råd om hvordan forældre skaber gode vilkår for sine børns læring

 
04-12-2011
Gode råd

Forældrenes opbakning og støtte har stor betydning for elevernes muligheder for at gennemføre en uddannelse. Der er nogle gode råd til hvad du som forælder, kan gøre for at give dine børn der bedste betingelser for at lære.

Vis interesse for dine børns hverdag og læring
Spørg hver dag hvad børnene har lavet i løbet af dagen. Man skal dog være opmærksom på at for mange spørgsmål kan virke irriterende på børnene.

Sørg for at børnene laver deres lektier
Spørg om børnene har lavet lektier. Hvis de har svært ved lektierne, kan du søge råd hos klasselæreren.

Sørg for at dine børn er veludhvilede
Det giver de bedste betingelser for indlæring, hvis børnene er friske og udhvilede.

Sørg for at børnene får den rette mad
Sørg for at dine børn får et solidt morgenmåltid og en god madpakke med i skole.

Lær dine børn gode vaner
Sørg f.eks. for at de møder i skole velforberedte og til tiden. Sørg også for at de ikke sidder og laver lektier i sidste øjeblik, på et tidspunkt hvor de måske burde være i sengen

Giv børnene ansvar
Start tidligt med at give dine børn ansvar for nogle huslige gøremål, så de tidligt lære noget og ansvar.

Vær opmærksom på børnens trivsel
7. Vær opmærksom på, hvordan dine børn har det. Hvis du føler, at dine børn ikke trives, skal du kontakte skolen/klasselæreren.

Vær med i sociale arrangementer
8. Deltagelse ved sociale arrangementer og ture er vigtige for dine børns trivsel på skolen.

Deltag i skolens forældrearrangementer
De giver dig en mulighed for at komme i dialog med andre forældre. Hermed bliver du måske opmærksom på problemer du ellers ikke ville blive opmærksom på.

 
 
Find information om: studie guide udddannelse guiden
(Hovedkategori: Gode råd)