Forenklet energisyn til små virksomheder

Store virksomheder, med over 250 ansatte, er underkastet lovkrav om energisyn hvert fjerde år. Her udarbejdes en omfattende rapport, hvor energiforbruget afdækkes og hvor der anføres muligheder for optimering og forbedring, så virksomheden kan skære ned på forbruget og dermed gøre sit for at nedbringe udslip af CO2 og andre miljøbelastende stoffer i forbindelse med energiforbruget. Mindre virksomheder, omfattet af lovkravet, kan nu få en forenklet model.

Skal man have foretaget et forenklet energisyn, så skal man have fat i eksperter, der kan hjælpe. Et energisyn skal foretages af uvildige energikonsulenter. De hjælper med at udarbejde og indsende et indberetningsark til energistyrelsen. Du kan nemt få fat i energikonsulenten hvis du udfylder en formular online. Den finder du på Botjeks hjemmeside, hvor der også ligger en nærmere gennemgang af hvad et energisyn handler om.

Hurtig aftale

Når du har indsendt formularen, så går der højst 24 timer før du bliver kontaktet. Herfra bliver du kyndigt vejledt og hjulpet, så du kan finde de rigtige oplysninger, der skal foreligge, når dokumenterne skal udfyldes. Det er meget nemt og lige til, og det skal det også være. Et energisyn er altid vigtigt, både for myndighederne og for dig selv.

Ved at optimere energiforbruget kan din virksomhed spare mange penge, og oven i købet være med til at nedbringe udslippet af CO2 på lokalt plan. Det er godt for klimaet at vi har de her energisyn, som kan klarlægge mulighederne for at forbedre og optimere energiforbruget hos de enkelte virksomheder. Det giver overblik og indsigt og hjælper virksomhederne med at få øje på de potentialer, der ligger i at optimere energiforbruget.

En grønnere virksomhedsdrift

Verden står i dag over for nogle store udfordringer i forhold til klimaet. Der er reelle farer, som truer i horisonten, og det er nødvendigt at alle gør en indsats for at bremse udledningen af CO2. Med energisyn har staten taget et initiativ, der gerne skulle udmunde i en endnu større reduktion i udledningen af klimaskadelige stoffer. 

Det er af stor vigtighed at private virksomheder også tager del i denne optimering, så vi undgår en fremtidig klimakatastrofe.

Fortæl os hvad du tænker
0Glad0Sur0Kærlighed0Bekymret